"Új egyensúlyt teremtünk"

2019. március 02. 10:00 - Dave // urszekerek.hu

Star Trek: Discovery 'The Sound of Thunder' – szubjektív

A félidejéhez közeledő második évad hatodik részének írónő-párosa összeszedett, színvonalas, a Star Trek legalapvetőbb kérdéseit vitára bocsájtó epizódot prezentált. Saru egyre izgalmasabbá váló karakterét sikeresen továbbfejlesztik, s miközben a kelpiai első tisztre és a legénységre is jelentős első találkozások várnak (nem, még mindig nem Spockkal!), Pike és főtisztjei mélyen az Elsődleges Irányelv szürke zónájában mozognak, változatos módokon sértve vagy ignorálva a direktívát. Írásunk most is erősen spoileres!

Burnham

Egy szűk körű eligazításon Pike és Tyler társaságában a szignáljelzések természetét vitatja meg, a kölcsönös információcseréből kiderül, Tylernek még Spock orvosi aktáiba is betekintése volt a 31-es szekció révén. Ennél is izgalmasabb annak az eldöntése, hogy a jelzések csupán felbukkannak az események helyszínein, vagy éppen ők váltják ki azokat? A Saru anyabolygójához vezető új jelzés feltűnése nem engedi meg a további diskurzust. Burnham a hídon sikeresen csillapítja a Saru és Pike közötti feszült pillanatot, ő maga kérve a kelpián részvételét a felderítő akcióban. Xeno-antropológusként Burnham valóban alkalmas a küldetésre, ám ez itt kvázi a Kaminarral való első kapcsolatfelvétel, hiszen a kelpiaiak eddig nem még nem találkoztak más, idegen fajjal (közvetlenül még magával a ba’ullal sem – legalábbis Saru szerint), tehát már rögtön itt is az Elsődleges Irányelv kisebb megsértéséről van szó.

Saru Short Trek epizódjában megismert húgával, Sirannával történik meg az első találkozás, mely őszinte, megható, csöndes rácsodálkozás, ahogy a nagy könyvben meg van írva, nem harsány, sokkoló vagy pátoszos – kár, hogy a kelpiai kultúrába való későbbi, vitatható beavatkozás kissé elhalványítja majd ezeket a szép pillanatokat. A közös teázásban folytatódó beszélgetést a ba’ul érkezése rekeszti be, a kétfős küldöttség így idő előtt eltranszportálni kényszerül.

A ba’ullal történő audiokommunikáció vészterhes és sikertelen, ráadásul az idegcsápok elvesztése óta kissé korlátok nélkül viselkedő Sarut is kiküldik a hídról, de Burnham (váratlanul) felbukkan a szállítóhídon (feltehetőleg Pike küldte a felzaklatott kelpiai után), és megpróbálja megfékezni őt. Saru azonban a szokásos övön aluli érveléssel (Ön is megtenné ugyanazt a fivéréért) leszereli, így a derék kelpiai sajnos hamarosan a ba’ul zászlóshajó foglya lesz. Úgy tűnik, Spock említése minduntalan ugyanazt a reakciót váltja ki Burnhamből, nézőként azonban sajnos nem tudjuk a motivációját követni fivérével kapcsolatban, mivel kapcsolatuk egyelőre még mindig fehér könyv előttünk, hiszen az írók csak utólag, rapszodikusan tömködik be a kánon által szabadon hagyott réseket Spock múltjában, így a Spock-Burnham viszony is esetlegesen épül fel előttünk.

Burnham mindezek után a kelpiai-ba’ul történelemre koncentrál, szerencséjére a nemrég letöltött szféra-adatbázis ennek legapróbb részletét is tartalmazza, egészen a vahar’ai-on átesett kelpiaiak pontos lélekszámának alakulásáig (praktikus). Főhősünk Tilly segítségével kideríti, és Pike elé tárja, hogy az eddigi hiedelmükkel szemben, a vahar’ai-t túlélő kelpiánok annak idején a bolygó predátor fajává váltak, és akkori zsákmányfajuk éppen maga a ba’ul volt! A Saru-Burnham-Tilly trió percek alatt sikeresen meggyőzi Pike-ot, hogy a jelenlegi konfliktus csak egyféleképpen oldható fel: az összes kelpiánon alkalmazni kell a szféra által felgyorsított egyedfejlődési folyamatot, kierőszakolva a vahar’ai bekövetkezését, ezáltal bebizonyítva, hogy a régi egyensúly (amit a ba’ul úgy tartott fenn, hogy egyszerűen kiirtotta a fejlődés rájuk fenyegető szakaszába, a vahar’aiba lépő kelpiaiakat) tarthatatlan.

Érthetetlen, hogy Burnham, aki maga is xeno-antropológus, hogy javasolhat ilyen átgondolatlan, felelőtlen megoldást: egyik ördögi kört a másikra felcserélni, nem is beszélve arról, hogy Saru még csak pár napja van a poszt-vahar’ai állapotban, és már így is kritikusan megváltozott a viselkedése, mennyire lesz tehát kiszámíthatatlan egy teljes faj minden egyedének viselkedése egy mesterségesen előidézett, felgyorsított egyed-és törzsfejlődési aktus után? A ba’ul végzetes ellenreakcióját a heti Deus Ex Machina, a Vörös Angyal érkezése állítja meg, aki, ha ilyen hatalmas, előbb is beavatkozhatott volna, sőt az egész mókából ki is lehetett volna hagyni a Discovery-t (Agymenők/Indiana Jones-effektus).

A spóra-hajtómű hihetetlen technikai lehetőségei mellé most tehát a szféra gigantikus mindentudása és az Angyal mindenhatósága sorakozott fel, afféle Deus Ex Machina trióként uralva a sorozat világát. Ha Az új nemzedék (TNG) írói a replikátor mindenhatóságát szidták, hisz fantáziátlan megoldást kínált rengeteg problémára, akkor mit mondhatnak most a szerzők, amikor is a Discovery minden fiókja újabb isteni technológiát rejt?

Az epizód végén pedig Burnham, hirtelen ötlettől vezérelve, elhatározza, hogy visszatér a Vulkánra...

Pike

"Kezelhetjük rugalmasan az irányelvet, de közben azért próbáljuk nem megszegni."

Az epizód során többször, különböző mértékben és módon szegi meg az Elsődleges Irányelvet, nem gondolva a kelpiai kultúra, és Kaminar fejlődésének érintetlenségére. Túl hamar engedi meggyőzni magát a beavatkozás szükségességéről, és már nem is a határmezsgyén táncol, hanem – messze túllépve az irányelv rugalmas értelmezésén – kiszámíthatatlan, több faj sorsát is hosszú távon, döntően befolyásoló beavatkozást enged, illetve eszközöl.

Kíséreljük meg összeállítani Pike hadbírósági tárgyalásának vádpontjait – az eddig nagyon szimpatikusan, következetesen viselkedő, és a Csillagflotta moralitását maximálisan figyelembe vevő Pike ugyanis jó néhány ponton elfeledkezett magáról:

1. Egyik embere a parancsára egy térhajtómű előtti civilizáció (a kelpiánok) előtt fedi fel magát: ezt a hibát 2239-ben a USS Archimedes és Georgiou hadnagy is elkövette, bár annak idején Saru a ba’ul kommunikációs technológiát használta a kapcsolatteremtésre, a ba’ul pedig már akkor ismerte a térhajtóművet, sőt a Föderáció már tárgyalt velük – ez csökkenti a USS Archimedes akkori irányelv-sértését. A kelpián népesség azonban nem ismeri a térhajtóművet, a primitív lakosság még soha nem látott idegen fajt (sőt, még a ba’ult se látta állítólag senki, bár ha belegondolunk, ez óriási "plot hole", hiszen kétezer-háromszáz éve a túlfejlett kelpiaiak gyakorlatilag levadászták az akkor még zsákmányfajt, a ba’ult, tehát mégiscsak volt közvetlen ismeretük egy másik, sőt nem-humanoid fajról, és ez valamiképp, még ha regékben is, de fenn kellett volna, hogy maradjon).

Felmentés 1: USS Archimedes – Saru maga kezdeményezte a kapcsolatot, egy fejlettebb technológiát alkalmazva, ezáltal a technológia szennyezés kvázi nem történt meg, mert a ba’ul révén eleve konstans módon jelen volt valamiféle fejlettebb technológia a kelpiaiak körében.

Felmentés 2: A USS Archimedes, illetve Georgiou hadnagy csak Saru előtt jelenik meg, tehát az egész népességre vonatkozóan nem történt kulturális szennyezés.

Felmentés 3: Pike-ot Siranna bölcsessége és nyitottsága menti meg ebben a vádpontban, Burnham megjelenése, visszafogott viselkedése révén, nem okozott kulturális szennyezést, ellenkezőleg, a kapcsolatfelvétel egyik legszebb példájául szolgált.

Felmentés 4:  A ba’ul rendelkezik térhajtóművel (bár érthetetlen, hogy miért csak húsz éve), így a velük történő akkori és mostani kapcsolatfelvétel is legálisnak tekinthető.

2. Pike még azzal sem lehet tisztában, mit is művelt a vahar’ai túlélése Saruval – a fejlődés következő fokára lépett kelpiai féktelen viselkedése azonban legalább aggaszthatná. Ennek ellenére – Burnham rábeszélésre – mégis leengedi az övéi közé, kiszámíthatatlan hatásoknak kitéve őt.

3. Pike később a ba’ul kapcsolatteremtés után feldúlt Sarut egyszerűen leküldi a hídról (bár Burnhamet vélhetőleg utána küldi, de tudhatná, hogy a közöttük lévő bizalmas kapcsolat miatt Michael erősen elfogult, és nem lesz képes megállítani Sarut, annak fizikai erejéről nem is beszélve).

4. Pike hajlandó beavatkozni a kényes kelpiai-ba’ul egyensúlyba Saru megmentése érdekében, sőt egyenesen megfenyegeti a ba’ult (persze, még nem ismerheti az alapkérdést: Mit tenne Picard, ha Wesley Crushert kéne megmenteni egy virágágyás elpusztítása miatt?). Nem tudhatjuk, hogy a ba’ul-kelpiai kapcsolat „eleve elrendeltnek” vagy szimbiózisnak tekinthető-e, de mivel a Discovery a bolygóra érkezve ezen állapotokat találta, még akkor sem avatkozhat be, ha erkölcsileg igazságtalannak tartja az ott talált társadalmi berendezkedést.

4. Míg a New Eden című részben Pike egy szimpla információközléssel sem óhajtotta átlépni az irányelvet, itt Burnham, Saru és Tilly gyorstalpalója után feltűnően hamar hoz meg egy egész világot gyökeresen felforgató beavatkozási döntést: a szféra izolált frekvenciája által az összes bolygón élő kelpiain aktiválja az egyedfejlődés következő szakaszába lépést, újból előidézve a kétezer-háromszáz évvel ezelőtti állapotot, mely annak idején az ilyen, fejlett kelpiaiak szinte teljes kiirtásával járt. Mi mással járna akkor most mindez?

5. Pike kapitány nem csupán erőszakos beavatkozást rendel el egy faj biológiai egyedfejlődését természetellenesen meggyorsítva, hanem közvetve egy egész népesség minden egyes tagjának fizikai fájdalmat okoz: ne feledjük, a vahar’ai átélése micsoda kínokkal jár! Hol van ilyenkor egy orvos, akit eskü köt mindezek kategorikus elkerülésére? McCoy már rég hívatlanul a hídon termett volna, de bármely későbbi föderációs főorvos vagy tanácsadó is szúrós tekintettel figyelné az eseményeket.

6. Pike hajlandó egy bolygó belügyeibe szándékosan és saját céljait (a vahar’ait követő állapotváltozás által amúgy is befolyásolt Saru érdekeit) követve beavatkozni, a társadalom eddigi integritását veszélyeztetve, és a bolygón élő fajok kényes egyensúlyát új – általa helyesnek vélt – alapokra helyezve.

7. Pike erőszakos beavatkozást, fegyveres cselekményt is hajlandó elrendelni – igaz, a Discovery nagyjából hatástalan a ba’ullal szemben, de ez még nem jelent felmentést e pontban.

8. Pike kapitány eleve egy általa nem értett, beláthatatlan hatalmú, ismeretlen eredetű technológiát (a szféráét) használ a kelpiai evolúció felgyorsítására.

Saru

"Mit ér egy kelpián félelem nélkül?"

Viselkedését a vahar’ai utáni állapot befolyásolja, esete orvosi, és erkölcsi szempontból is tisztázatlan, így felelőssége sem egyértelmű. Félelem nélkül létét még nem tudja felfogni, bizonytalan, de mindenképpen fel akarja világosítani népét a vahar’ai igazi jelentéséről, ám ezen jócskán túl is lép, sokkal hatalmasabb változást eszközölve. Míg húga, papnőként nyitott az új igazságra, Saru prófétaként, sőt megváltóként egész faját új létszintre emeli. Sajnos a Discovery, illetve a Vörös Angyal általi beavatkozással elért új egyensúly nem tűnik véglegesnek: félő, hogy a két évezreddel korábbi konfliktus (mikor a korábbi üldözött prédafaj, a ba’ul kiirtotta a túl fejletté váló, vahar’aion túlesett kelpiaiakat) bármikor megismétlődhet.

Saru már az első évadban sem volt elhanyagolt karakter, történetét a két évad között megjelent Short Trek epizódban tették különösen érdekessé, két héttel ezelőtt pedig igazán meghatóvá. Alaposan előkészítették tehát a Kaminar mitológiájának továbbfejlesztését, a ba’ulok valódi mibenlétének revelációja azonban némi csalódást is okozott: egy új, ráadásul a jelek szerint nem-humanoid faj bevezetése a Star Trekben mindig is üdvözlendő, de a rajongók egy része talán jobban örült volna, ha egy korábbi konteó vélekedés igazolódik, miszerint a ba’ul faj nem más, mint a vahar’ai-t túlélő kelpiaiak, tehát Saru népének evolúciós leágazása, mely a felgyorsult technológiai fejlődés útjára lépett kétezer-háromszáz évvel ezelőtt. Ehelyett inkább egy képregényfilmes szörnyeteget kaptunk némi goa’uld hangeffekttel és néhány fenyegető kijelentéssel. Ezen túllépve azonban a ba’ul izgalmas ellenpólusa a jámbor kelpiánoknak, s ha belegondolunk, hogy a ba’ul esetében az egykori zsákmányfajról van szó, akkor Saru a bolygót egykor uraló predátor faj egyik példányává való átalakulása félelmetes távlatokat nyit az évad hátralévő részére.

Tyler

A történések során a kapitány annyira könnyelmű, hogy két alkalommal is Tyler(!) figyelmezteti az adott szituáció irányelvet sértő vagy veszélyes voltára: egyszer Burnham First Contact missziója előtt emlékezteti a hídon lévőket az Elsődleges Direktívára, az epizód végén pedig az étkezdében ő hívja fel Pike figyelmét arra, hogy talán az Angyal egy olyan időutazó lény, aki saját céljai követi, és mindeközben a fejlett technológiát, ami kiszolgálja őt, akár az emberek ellen is fordíthatja. Pike – az együttműködés jegyében – átadja Tylernek a Saru fejlettebb látásának köszönhetően a Vörös Angyalról kinyert többletinformációkat.

Stamets & Culber

A gyengélkedőn a hasonlóan drasztikus transzformáción átesett Saru próbál az identitását kereső doktorba lelket önteni – ez azonban sem neki, sem Stamets-nek nem sikerül. Emlékeihez hozzáfér, ám a hozzájuk kötődő érzései már nem a régiek, hasonló öntudati válsággal küzd, mint annak idején a Voq személyiségétől megfosztott, de a memóriáját még elérő Tyler.

A Vörös Angyal

Saru szeme láttára, az Angyal az utolsó pillanatban megmenti a kelpiai népet a teljes kiirtástól. Szerencsére a derék kelpián egyik (még vahar’ai előtti) szuperképessége, hogy szeme zoom funkcióval is rendelkezik, videorögzítéssel azonban nem, így a 31-es szekció előretolt egyszemélyes helyőrsége, Tyler ügynök kénytelen Saru pusztán szöveges leírásából képet alkotni a lényről, mely a látottak alapján feltehetőleg valamiféle mechanikus testpáncélt viselő kétlábú humanoid, "olyan technológiát felvonultatva, ami túlmutat a Föderáció jelenlegi képességein". A legfőbb aggodalom ezzel kapcsolatban természetesen az, hogy nem tudjuk, milyen elvekkel és erkölcsiséggel rendelkezik, saját céljait követve avatkozik-e be az eseményekbe és egész fajok sorsába, netán tényleg a jövőből jött, és ő maga az események láncolatot elindító elsődleges ok.

Talán megtudjuk március 21-én: a második évad tizedik része ugyanis nemes egyszerűséggel a "The Red Angel" címet viseli...

A Discovery második évadának ötödik részét az Impulzus Podcast 60. adásában beszéltük ki:

A Discovery-vel kapcsolatos további híreinkért kattints ide, vagy lépj be a sorozat rajongói és kibeszélő csoportjaiba, illetve hallgasd és lájkold az Impulzus Podcastet! A legfrissebb Star Trek tartalmakért pedig kövess minket Facebookon, Twitteren vagy Instán!

emTV.hu // A cikk írása során felhasználtuk a Bender & SergAdama által készített magyar nyelvű feliratot.

banner_dsc.jpgdonate_dsc.gif

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://urszekerek.blog.hu/api/trackback/id/tr3814662797

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása